VẠN GIÃ- VẠN NINH- MỘT VÀI HÌNH ẢNH

alt

Gốc Cây Thị ở Vạn Long (Tu Bông) có tuổi đời hơn 200 năm.

alt

Núi Hòn Chảo mờ xa ở phía tây Vạn Giã nhìn từ cầu Trần Hưng Đạo- sông Hiền Lương.

alt

Trê con làng Tân Đức - Vạn Lương. phía xa là Hòn Dung.

Ai lên trên núi Hòn Chùa [1]

Cho tôi gửi lại đôi mùa trái sung

Ai leo lên chót Hòn Dung [2]

Nhìn về quê mẹ Đông Trung Diên Điền [3].

alt
alt
Đình  làng Tân Đức Vạn Lương.
alt
Tổ Đình Linh Sơn (Vạn Lương)
alt
alt
Quang cảnh miếu Thần Nông (thôn Hiền Lương xã Vạn Lương)
Miếu được xây dựng vào những năm cuối đời Gia Long (1802-1819). Trên một khoảng
đất rộng 250 m2. việc lập miếu Thần nông dược các vua triều Nguyễn rất chú trọng nhằm khuyến nông. Nền miếu nay trơ vơ hoang lạnh chỉ còn miếu thủ kì. Vào khoảng năm 1957-1958 được dân làng sửa sang cúng tế. Mỗi lần hội lễ dân các vùng lân cận rủ nhau về dự lễ cúng miếu.
Năm 1992 miếu được sửa sang xây mới.
hai bên sân miếu có miếu thờ Sơn Lâm hà bá. Giữa sân có bức bình phong trước bình phong là cột cờ rồi đến vỏ ca. Chính điện có 3 gian.

[1] Hòn Chùa ở xã Vạn Thạnh Vạn Ninh Khánh Hòa trong vịnh Văn Phong.

[2] Hòn Dung (còn gọi là Hòn Giong) ở Ninh Hòa (Khánh Hòa)

[3] Diên Điền: thuộc Diên Khánh Khánh Hoà