CHÙA PHẬT GIÁO TU BÔNG- QUÊ HƯƠNG THÍCH QUẢNG ĐỨC

Sinh viên khoa Ngữ Văn đang ở Tu Bông- Vạn Giã để sưu tầm VHDG. Tôi copy bài này để hiểu hơn về mảnh đất "mưa Đồng Cọ gió Tu bông"...

Chùa Phật Giáo Tu Bông - Quê hương Bồ Tát Thích Quảng Đức

alt
 
Chùa Phật giáo Tu Bông có vai trò là trung tâm tu học của phật tử phía bắc huyện Vạn Ninh nơi phật tử các nơi về chiêm bái quê hương của Bồ Tát Thích Quảng Đức.
Giữa thế kỷ XX vào lúc phong trào chấn hưng Phật Giáo phát triển mạnh ở Việt Nam. Nhưng khu vực duyên hải Miền Trung Phật Giáo chưa truyền bá rộng khắp những vị tăng trẻ được đào tạo tại Thập Tháp (Bình Định) và Phật học viện Hải Đức (Nha Trang) được phân bổ về khắp nơi làm công tác Phật sự. Trong đó có đại đức Thích Viên Đức và đại đức Thích Thiên Nhơn được phân công về hoằng pháp tại khu vực Tu Bông – Vạn Ninh năm 1952 có gia đình đại thí chủ Phạm Thị Nhạc pháp danh Như Diệu cúng dường một ngôi nhà cổ và một khu đất rộng 35.000 m2 cho đại đức Thích Từ Viên (Người thôn Long Hòa xã Vạn Long – Huyện Vạn Ninh – tỉnh Khánh Hòa) từ đó chùa Phật giáo Tu Bông được hình thành.
Năm 1957 Hòa Thượng Thích Từ Viên xây dựng chánh điện.
Năm 1958 xây dựng tháp Đa Bảo – nhà đông Hòa thượng Thích Từ Viên là đại diện Huyện Hội Phật Giáo Vạn Ninh và trụ trì chùa Phật Giáo Tu Bông. Đến 1992 hòa thượng viên tịch giao lại cho đại đức Thích Nguyên Độ.
Năm 1996 Đại đức Thích Nguyên Độ chuyển đi nơi khác… từ đó phật tử chăm lo ngôi tam bảo. Qua bao thăng trầm của thời gian như thay đổi ngôi chùa đã làm cho chùa xuống cấp hư hỏng trầm trọng! Phật tử và đại chúng hằng đêm đến chùa công phu tu tập…. Rất là xót xa cho các công trình hạnh nguyện của thầy tổ chưa được hoàn thành. Năm 1998 trong một chuyến đi tìm hiểu văn hóa Phật giáo để hoằng pháp độ sanh. Đại đức Thích Thánh Minh đệ tử của Hòa thượng Hội Phước – TP Nha Trang bức xúc trước sự mong cầu của Phật tử cần có thầy trụ trì để hướng dẫn tu học và cùng nhau trùng tu ngôi tam bảo cũng như xây dựng đạo tràng niệm Phật. Năm 2000 chùa chính thức được làm lễ động thổ Đại trùng tu Chùa Phật giáo Tu Bông dưới sự chứng minh của chư tôn hòa thượng trong ban trị sự Phật giáo Tỉnh Khánh Hòa. Ngôi chánh điện được trùng tu theo đúng thiết kế nhưng đến năm 2009 công trình phải dừng lại vì thiếu kinh phí. Phần điện Tam Thế và lầu chuông còn bỏ trống dang dở… do ngừng thi công! Năm 2005 đại đức Thích Tánh Minh du học công tác Phật sự được giao lại cho đại đức Thích Minh Hiện làm trụ trì chùa Phật giáo Tu Bông. Trong thời gian phụ trách thầy Minh Hiện đã có nhiều cố gắng tiếp tục xây dựng những hạn mục còn lại như xây dựng Thiền Thất điện Chuẩn Đề. Tổ chức các khóa tu Một ngày khóa tu Thập Thất các khóa tu Bát Quan Trai đạo tràng niệm phật. Vận động Phật tử gần xa đóng góp xây dựng tủ kinh sách trùng tu bồi đắp pháp bảo ngày càng đông đúc thiền định. Đại đức Thích Minh Hiện cho biết: “hiện nay chùa Phật giáo Tu Bông còn nhiều công trình đang thực hiện dang dở vì thiếu kinh phí như: Điện Tam Thế Tháp Chuông trống (phía trên tiền đường chánh điện) trùng tu tháp Đa Bảo giảng đường trai đường nhà khách tăng… Thầy trụ trì rất mong sự phát tâm cúng dường của các phật tử trong và ngoài nước giúp đỡ thầy để công trình sớm được hoàn thành. Chùa Phật giáo Tu Bông có vai trò là trung tâm tu học của phật tử phía bắc huyện Vạn Ninh nơi phật tử các nơi về chiêm bái quê hương của Bồ Tát Thích Quảng Đức.

alt

Điện Chuẩn Đề có từ thời Thầy Thích Viên Đức

alt

Tháp Đa Bảo thờ các vị Phật

alt

alt

Khu vườn Địa Tạng

alt

alt

Các công trình còn dang dở

alt

alt

alt

Chùa Phật Giáo Tu Bông
Đại đức Thích Minh Hiện trụ trì chùa
Điện thoại: 058.3843563
Di động: 098.442.7445