Gặp mặt các bạn lớp Đại học

Võ Văn Sanh từ Sài Gòn về quê thăm nhà đã gọi điện: "Toàn tập hợp các bạn cho mình gặp với". Thế là đã ra trường 22 năm kể từ năm 1988 Sanh mới có dịp gặp lại các bạn thời Đại học. Nhưng làm sao đông đủ được chỉ có thể gặp lại các bạn ở Quy nhơn thôi. Sanh "kéo" Dã Thảo từ Bồng Sơn vào vào với mình đi Quy Nhơn ngày 19/6/2010. Mình gọi Sĩ khôi từ Bình Định vào rồi một số bạn nữ. chỉ có thế...Mình và Võ Văn Sanh


Trần Dã Thảo và mình


Thảo và Sanh


 Các bạn (từ trái qua phải): Thảo Sanh Phượng
Hiền Gia Phong Bích Thủy Khiêm


 Các bạn từ trái sang: Hiền Khôi Ngọc Thảo Minh Sanh
Thủy Phong Khiêm