Dự hội thảo NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH tại ĐH Quảng Nam

Ngày 21-04-2010 trường ĐH Quảng Nam đã tổ chức hội thảo Nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch.
Có nhiều đại biểu tham dự từ CĐSP Bến Tre đến đại biểu đến từ ĐH vinh.
Chụp ảnh với hiệu trưởng ĐH Quảng Nam Lê Duy Phát tại hội thảo